SÜGISLAAGER 2018

20.-21.oktoober 2018 toimus Tartumaal Roiul Ageoru laagriplatsil NK Tartu maleva sügislaager. Laagri põhitegevuseks olid erinevad harivad ja sportlikud õppepunktid ning töötoad, mis olid seotud järgukatsete teemade õpetamisega. Näiteks räägiti tuleohutusest ning esmastest tulekustutusvahenditest, õpetati loodusliku joogivee leidmist ja filtreerimist, korrastati matkarada ja laagriplatsi ning õpiti orienteerumist ja enesekaitset. Õhtuste tegevuste hulka kuulus uutele noorkotkastele pidulik tõotuse andmise tseremoonia. Võtsime enda ridadesse vastu 14 uut tublit noormeest. Laupäeva õhtul toimus ka Aasta Kotka kandidaatide hindamine. Aasta Kotkas on tiitel, mis antakse üle noorkotkale, kes paistab silma oma osavuse, teotahte ja hea käitumise poolest. Väljavalitud kandidaadid pidid läbi erinevate ülesannete lahendamise näitama oma nutikust, osavust ja füüsilisi võimeid. Näiteks pidid kandidaadid pidama kõnet ning tegema võimalikult kiiresti muna keetmiseks lõkke. Arvestades nii võistluse tulemusi kui ka üleüldist panust Noorte Kotkaste tegevusse, pälvis sel aastal tiitli Sturmi rühma noorkotkas Kristo Valge, kes on ka enda rühma eestvedaja. Lisaks on ta aktiivne matkarühma NEG liige ning paistab alati silma oma hea huumorimeele ja suhtlemisoskuse poolest. Palju õnne, järjekindlust ja sitkust uuele eeskujulikule noorkotkale!

Taaskord suured tänud toreda laagri korraldamise eest noorteinstruktor Martin Erstule, kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele ning vabatahtlikele noortejuhtidele!

Laagri piltide lingid on leitavad NK Tartu maleva kodulehe galeriist.

Foto: Andrus Salu

Advertisements

KAVILDA MATKAMÄNG 2018

29. septembril 2018 toimus Tartumaal Puhja ümbruses Noorte Kotkaste Tartu Maleva ja Kodutütarde Tartu Ringkonna ühine Kavilda matkamäng. Stardis said 4-liikmelised meeskonnad valida vastavalt võimekusele kas lühema või pikema raja. Matka jooksul tuli läbida mitmeid kontrollpunkte, mis nõudsid nii sportlike oskuste kui ka teadmiste näitamist. Näiteks pidid osalejad tundma erinevaid vanu tööriistu, läbima takistusraja, sõudma kummipaadiga, lükkama autot, tundma kaardi tingmärke, lahendama esmaabi oskusi nõudva ülesande ning täitma teisigi loogikat ja oskusi nõudvaid ülesandeid. Kokku oli rajal 36 tublit võistkonda.

TULEMUSED:

Lühem rada, tüdrukute arvestus: I koht: Käsnakalled (63,5 p), II koht: Nutikad tammed (54 p), III koht: Vaprakesed (51,5 p)

Lühem rada, poiste arvestus: I koht: Võnnu keskkool (72,5 p), II koht: Jumalad ( 55,5 p), III koht: Normaalsed poisid (54,5 p)

Pikem rada, tüdrukute arvestus: I koht: Kättemaksukontor 2 (83 p), II koht: Tulime wifit otsima (78 p), III koht: Kosmonoodid (76,5 p)

Pikem rada, poiste arvestus: I koht: Lähte kotkad (84 p), II koht: Geeniused (72,5 p), III koht: Phoenix 2.0 (71 p).

Ürituse pildigalerii: https://photos.app.goo.gl/5jkw4UEUZU2TkAHU7

Kavilda matkamäng 2018

KT ja NK OLÜMPIAMÄNGUD 2018

14.-16. septembril 2018 toimusid Tallinna lähedal Peetri koolis kodutütarde ja noorkotkaste esimesed ühised Olümpiamängud. Igast malevast ja ringkonnast oli võistlema tulnud 6 poissi ja 6 tüdrukut ning võisteldi kahes erinevas vanuseastmes – nooremad 7-12-aastased ja vanemad 13-18-aastased. Tartu maleva noorkotkaid esindasid Rannu rühma Fööniks 6 poissi: Hugo Seer, Mihkel-Tibor Varga, Ain Tamm, Reino Nõlvak, Rait Sööt, Hendri-Andres Kits. Olümpiamängud avati reedeõhtuse rivistusega. Peale seda ootas võistejaid esimene võistlusala – ööjooks. Võistlejatele oli ette antud ajalimiit, mille vältel nad pidid jooksma, ning aja täitumisel fikseeriti iga jooksja läbitud distants. Laupäeval oli aeg põhialadeks. Võisteldi näiteks hüppenööriga hüppamises, kus hüppamise vahepeal tuleb kõhuli viskuda, jooksti koos langevarju ja lestadega, läbiti distants hüppepalliga, visati oda ning mängiti käsipalli. Päeva viimaseks alaks oli mälumäng ning siis oli aeg võistluspinge endalt veidikeseks maha raputada, sest õhtu lõpetas disko. Pühapäeval toimus viimane ala – meeskondlik rogain ehk valikorienteerumine, kus meie poisid said 7-12-aastaste vanusegrupis 3. koha. Nagu ikka lõppesid olümpiamängud autasustamistseremooniaga. Tulemusi arvestati nii individuaalselt kui ka võistkondlikult. Peale kahe medali toodi koju veel 6 diplomit ning üldarvestuses jäime 13. kohale. Järgmiselt olümpialt ootavad poisid rohkem võistkondlikke alasid, näiteks erinevaid pallimänge. Täname Tallinna malevat korraldamise eest ja Tartu malevat võimaluse eest antud üritusel osaleda!

Tekst: rühmapealik Aire Tamm

Olümpiamängude osalejad

KARUKÄPP 2018

14.-16.september 2018 toimus Tartu Noorte Kotkaste NEG rühma ja Kodutütarde NEG rühma võistlusmatk “Karukäpp 2018”. Võistlusrada koosnes kontrollpunktidest, mida ei pidanud läbima konkreetses järjekorras. Punkti numbri taga olev teine number andis infot, kui palju punkte sai punkti läbimise eest. Võistlejad pidid ise reguleerima liikumistempot ning söögi- ja puhkepause. Terve raja ulatuses oli väljas ka vastutegevus, kelle ülesandeks oli “lihtsustada” võistlejatel paika pandud reeglite jälgimist. Võistlejatel oli keelatud liikuda mööda asfalteeritud teid ja pikemaajaliselt mööda pinnasteid. Samuti pidid laagripaigad olema minimaalselt 200 meetri kaugusel lähimast pinnasteest. Ilm oli ilus ja väike vihmasabin tabas noori ainult laupäeva õhtul. Trassi läbijatel kogunes 36 tunniga rajal ca 70 kilomeetrit. “Karukäpp 2018” toimus Kaitseministeeriumi Isamaalise hariduse programmi ja meie tublide juhtide toel. Meeskondade teekonda saab korduses vaadata lingilt: http://sportrec.eu/ui/#1dpf17e

Karukäpp 2018 osalejad ja instruktorid

NK KUUSTE JA TORNAADO NING KT KUUSTE JA TAMME-KRATTIDE RÜHMALAAGER

09.-10. juunil 2018 toimus Tartumaal Ageoru laagriplatsil Noorte Kotkaste Tornaado ja Kuuste ning Kodutütarde Kuuste ja Tamme-Krattide ühine rühmalaager. Laupäeva põhitegevuseks olid õppepunktid ja töötoad, mille käigus õpiti näiteks toimetulekut pisihaavadega, räägiti välilaagri hügieenist ja jahindusest ning õpiti priimuse kasutamist, Õppepunktidesse liikusid osalejad gruppidena, mida juhtisid need noored, kes polnud varem salgapealiku ametit proovinud. Seeläbi said noored esmase juhtimiskogemuse tehes seda enda jaoks mugavas ja turvalises keskkonnas. Pärast õhtusööki toimus luuremäng, mille käigus pidid grupid liikuma läbi vastutegevuse ala, leidma vastaste pesa ning toimetama enda kodubaasi vastaste käest ära võetud kaarte. Pühapäeva põhitegevuseks oli paintballi mängimine, mille käigus said osalejad harjutada paintballi relva käsitsemist ning panna oma oskused lahingus proovile. Ilm oli metsalaagrit soosiv, seltskond tore ning tegevused sisukad. Aitäh vabatahtlikele noortejuhtidele tehtud töö eest!

RISTMIK 2018

26.04.2018 toimus Tartu kesklinnas Noorte Kotkaste ja Kodutütarde seiklusmäng “Ristmik – Aga mina seiklen linnas ohutult”. Osalejatele ja korraldajatele oli päev meeleolukas ja emotsiooniderohke. Noorkotkad ja kodutütred said Tartu kesklinnas panna proovile enda meeskondlikud oskused, nautida vaheldusrikast ilma ja näidata enda tegemisi linnapildis.

Tartu Ristmikku aitasid lisaks meie vabatahtlikele läbi viia ka KvartalFuturuumTasku ja Tartu Kaubamaja.

Suur tänu osalejatele ja suur tänu korraldajatele!

KEVADLAAGER 2018

21.-22. aprillil 2018 toimus Tartumaal Roiul Ageoru laagriplatsil NK Tartu maleva kevadlaager. Laagri põhitegevuseks olid erinevad harivad ja sportlikud õppepunktid ning töötoad, mis olid seotud järgukatsete teemade õpetamisega. Näiteks räägiti lindudest, õpetati ragulka ehitamist, lasti õhupüssist, korrastati laagriehitisi ning õpiti riviliikumist. Üheks kõige põnevamaks õppepunktiks oli tutvumine Vanglateenistuse saateauto ning korrakaitsjatega. Töötoa käigus tutvustati vangla sisekorda, kinnipeetavate transportimist, isiklikku varustust ning soovijad said proovida ka käerauastamist. Õhtuste tegevuste hulka kuulus uutele noorkotkastele pidulik tõotuse andmise tseremoonia. Võtsime enda ridadesse vastu 25 uut tublit noormeest. Laupäeva õhtul toimus ka noortejuht Marten Karise eestvedamisel seiklusmäng, mille jooksul pidi iga rühm orienteeruma maastikul ning leidma üles vihjed, mis juhatasid lõpuks “aarde” asukohani. Suured tänud toreda laagri korraldamise eest noorteinstruktor Martin Erstule, kaitseliitlastele ning vabatahtlikele noortejuhtidele!

Foto: Martin Erstu

SEIKLUSMÄNG RISTMIK 2018

26. aprill 2018 toimub Tartu kesklinnas Noorte Kotkaste ja Kodutütarde seiklusmäng RISTMIK 2018, mis toimub igas maakonnakeskuses täpselt samal ajal.
Seiklusmängu jooksul peavad 6-liikmelised võistkonnad läbima Tartu kesklinnas kontrollpunkte, kus tuleb lahendada erinevaid teadmisi ja oskusi nõudvaid ülesandeid.
Seiklusmängu pikkus on ca 2 km ja/või 2h.
Registreerumiseks tuleb täita reistreerimisleht, mis tuleb hiljemalt 19. aprilliks toimetada oma rühmavanema või -pealiku kätte.

Ootame aktiivset osavõttu!

NK KUUSTE JA TORNAADO RÜHMAÜRITUS

24. märtsil 2018 käisid Noorte Kotkaste Kuuste ja Tornaado rühmad ekskursioonil Kõrgemas Sõjakoolis. Kooli tutvustas kadett-seersant Oliver Jõesaar, kes on ka ise olnud kunagi Tornaado rühma noorkotkas. Tuuri käigus said noorkotkad ülevaate sõjakooli traditsioonidest, õppetööst ning kadettide igapäevaelust. Lisaks said noored ülevaate Eesti Kaitseväes kasutatavatest relvadest. Päev lõpetati airsoft-mänguga Lahingurajal, kus lisaks tavapärasele laskmisele keskenduti palju ka ohutustehnikale. Kokkuvõttes oli päev hariv ja õpetlik ning kinnistati koostööd kahe sama piirkonna rühma vahel.

Foto: Sander Kukk

NK KÕRVEKÜLA JA ALATSKIVI RÜHMALAAGER

17.-18. veebruar 2018 toimus Tartumaal Vasula järve ääres Noorte Kotkaste Kõrveküla ja Alatskivi rühmade ühine rühmalaager. Üritusel osales mõlemast rühmast palju uusi noormehi, kelle jaoks oli see esimene kord osaleda talvises metsalaagris. Laupäeva põhitegevuseks olid õppepunktid ja töötoad, mille käigus õpiti näiteks suundorienteerumist ja lõkke tegemist. Pärast õhtusööki toimus luuremäng, mille käigus pidid 4-liikmelised grupid liikuma läbi vastutegevuse ala ning tooma valvatud alalt ära ühe valguspulga. Pühapäeva tegevusteks oli õhkrelvast laskmine ning lindude pesakastide ehitamine. Alatskivi rühma rühmapealik Andrus Salu rääkis tegevuse kõrvale põnevaid lugusid lindudest ning selgitas nende rolli looduses. Laagri läbiviimisesse andsid tugeva panuse salgapealikud Tauno Katsan ja Paap-Pärtel Sepp, kes said laagris praktiseerida nii õppepunkti läbiviimist kui ka noorte juhtimist. Ilm oli metsalaagrit soosiv, seltskond tore ning tegevused sisukad. Aitäh vabatahtlikele noortejuhtidele tehtud töö eest!

Foto: Andrus Salu